Pärimine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Pärimine

15 Apr 2016, 13:45

Soovin Teie abi pärimisega seotud küsimustes.1996. aastal soetasid minu ema ja tema elukaaslane kaasomadina elumaja. 1998. aastal ema elukaaslane suri ja ema päris ka tema osa. 2002. aastal suri raske haiguse tagajärjel ootamatult minu ema ja seetõttu jäi maja lastele (7 õde-venda) pärandamata. Maja seisis tühjana, kuni 2004. aastal otsustasime, et päranduse asjade ajamise võtab enda peale meie noorim õde, kes oli äsja kolinud linna ning seetõttu oli temal asjade ajamine kõige mugavam. Maja müügist saadud tulu pidime hiljem jagama õdede-vendade vahel võrdselt. Õde ütles, et pärimine on sisse antud, kuid dokumente meile ei näidanud ning ei soovinud ka sellest rääkida, öeldes, et maja eest ei saa midagi ja emal võivad olla suured võlad. Hiljem, 2014. aastal, sain teada, et õde oli 2004. aastal nõudnud pärandi inventuuri ning saanud teada, et emal ei olnud võlgu. Õe sõnul ei saanud me maja pärida enne kui olime üles leidnud ema elukaaslase lapsed eelmisest abielust. Samas ütles ta ka, et maja pärimiseks peame me ootama 10 aastat, tuues põhjenduseks, et siis pärime maja ainult meie, ema lapsed.Aastal 2011 asusin elama samasse linna ning kuna ei olnud õelt saanud piisavalt informatsiooni notariaalsete tehingute kohta ega näinud ühtegi dokumenti, võtsin ise ühendust pärimisasjaga tegeleva notariga. Avaldasin soovi ka ise pärida. Sekretär uuris ema toimikut ning ütles, et pärida ei saa tõesti enne kui ema elukaaslase lapsed on andnud teada, kas soovivad pärandi vastu võtta või sellest loobuda. Sekretär väitis, et peaksin neilt seda küsima ja nad notari juurde saatma. Kuna minul nende kontakte ei olnud, ütles sekretär, et ta ei tohi küll andmeid avaldada, kuid andis mulle siiski ühe tütre tel.numbri. Tütar, kellega ühendust võtsin, oli pärandi vastu võtmisest huvitatud, kuid tal ei olnud maksta 80 €, mis oli notari sõnul pärimise sisseandmiseks vajalik, tema vennad loobusid pärandist.2014. aastal notari juurde minnes oli tööl uus sekretär, kes ütles, et pärandi vastuvõtmise viimane tähtaeg oli 2013. aastal. Ta oli üllatunud, et mul soovitati üles otsida ema elukaaslase lapsed, enne kui saame pärida, sest tema sõnul ei olnud see tegelikult vajalik. Kuna me ei olnud oma õelt siiani pärimise kohta informatsiooni saanud, küsisin notari sekretärilt kas oleks kõigil õdedel-vendadel võimalik ametlikult pärand vastu võtta. Kuna notar ise oli sel hetkel haiguslehel, helistas sekretär talle ning sai mõne aja pärast jaatava vastuse, et see on võimalik, kui oleme kõik koos pärandi vastuvõtmisel kohal. Võtsin ühendust oma õdede-vendadega, kes kõik soovisid osaleda pärimises ja olid nõus tulema kohale. Helistasin ka noorimale õele, kellel oli selleks ajaks ainukesena pärimisavaldus sisse antud ja teatasin soovist kõik koos pärandit vastu võtma tulla. Noorim õde ei teatanud meile, millal see võimalik on ning seetõttu sai temast 26.05.2015 ametlikult ainupärija.Notar, kes meie ema asjadega tegeles, oli nüüdseks meie hulgast lahkunud. Ema toimikud olid üle antud teisele notarile, kelle poole oma küsimustega k.a pöördusin. Tahtsin teada, kuidas sai võimalikuks see, et teised õed-vennad ei saanud pärandit vastu võtta või sellest loobuda. Minu küsimuse peale näitas notar mulle 2004. aastal noorima õe poolt koostatud avaldust, mille alusel lubas ta ema teiste laste kontaktid hiljem notarile teatada. Kahjuks ta seda ei teinudki ning ei teatanud ka meile, et võtaksime ise notariga ühendust. Samalt paberilt selgub ka, et õde taotles pärandi vastuvõtmise tähtaja lühendamist kahele nädalale.Praegusel hetkel on meil plaanis maja müüa, kuid kuna noorim õde on ainuke ametlik pärija, siis ei tea me, millised võimalused on meil tehingut teha nii, et igaüks saaks müügitulust võrdse osa.Palun, et annaksite nõu, kuidas toimida.Kas oleks veel võimalik kõigil õdedel-vendadel ametlikult pärida?Kuidas saame kindlad olla, et õde jagab müügitulu meie kõigi vahel võrdselt? Mure tekkis sellest, et õde oli maja müümas 4000€-ga, kuid sain maakler-hindajaga konsulteerides teada, et ema maja koos maa ja kõrvalhoonetega on väärt kuni 20 000€.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Pärimine

15 Apr 2016, 13:45

Sellisele küsimusele ei ole korrektne vastata tasuta õigusabi portaalis, kuna vastajal ei ole võimalik tutvuda kõigi küsimuse aluseks olevate asjaolude ja materjalidega. Kui pärijaks on tunnistatud üks isik, siis on tema õigustatud seda vara ka müüma ja tal ei ole kohustust seda müügitulemit kellegagi jagada. Ta võib seda muidgugi teha. Kui see isik on teid pärimisasjas maha salanud või ei ole esitanud notarile õigeid andmeid, siis võib olla tegemist kahju õigusvastase tekitamisega ja sel juhul võib teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist osas, milles te jäite pärandist ilma. 2004. a kehtinud pärimisseaduse kohaselt pidi notar teavitama ka teisi pärima õigustatud isikuid ja kui tal puudusid nend elukoha kohta usaldusväärsed andmed, siis pidi notar avaldama vastava üleskutse Ametlikes Teadannetes. Hiljem saab pärimistunnistust muuta vaid pärija nõusolekul või kohtu kaudu või kui pärimistunnistus on ilmselgelt vale (näiteks võtsid ka teised pärijad pärandi nn tegudega vastu asudes pärandvara valdama), siis saab ka notar tunnistuse tagasi kutsuda.


Vastas Priidu Pärna.

Vasta