Ühisvara või vallasvara

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 18 Juun 2016, 13:59

Ühisvara või vallasvara

19 Juun 2016, 12:25

Isa suri, olen pärija koos õe ja isa uue abikaasaga. Kohtutäitur tegi varadeinventuuri, päritavaks varaks isa ja tema naise abieluajal soetatud korter ja maja. Küsimus tekkis selle korteri kohta - isa abikaasa väidab, et tema on selle ainuomanik ja võttis juristi ja ähvardab kohtuga, juhul kui me õega korterit ühisvara hulgast välja arvama pole nõus.
Lisan juristi saadetud kirja:

Avaldus kohtuvälise kokkuleppe sõlmimiseks

E P on volitanud mind pöörduma Teie poole seoses korteriomandi
välistamisega A P pärandvarast.

E ja A P abiellusid 1983 aastal. korteri ostu-müügileping on sõlmitud, 07.07.1995.a, lepingu kohaselt oli korteri ostjaks E P.

01.07.2010.a jõustunud ning ka käesoleval hetkel kehtiva perekonnaseaduse (edaspidi PKS) § 210 lg 1 kohaselt käesolev seadus laieneb kõigile perekonnaõiguslikele suhetele, mis on tekkinud seaduse jõustumise hetkeks, kui järgnevates sätetes ei ole ette nähtud teisiti. Hetkel kehtiva perekonnaseaduse rakendussätetest ei tulene eriregulatsiooni abikaasade varasuhetele, mis on tekkinud enne 1.07.2010.a. seaduse jõustumist. Seega kuna korter on ostetud enne hetkel kehtiva perekonnaseaduse jõustumist, tuleb E ja A P varasuhetele kohaldada korteri ostmise ajahetkel kehtinud seadust.

01.01.1995.a jõustunud ja kuni 01.07.2010.a kehtinud Perekonnaseadus (edaspidi nimetatud PkS) § 14 lg 1 sätestas, et abielu kestel abikaasade omandatud vara on abikaasade ühisvara. PkS § 14 lg 2 kohaselt kohus võib abikaasade ühisvaraks osaliselt või täielikult tunnistada abikaasa lahusvara, mille väärtus on abielu kestel abikaasade töö või rahaliste kulutuste tulemusel oluliselt suurenenud. PkS § 15 lg 1 kohaselt abikaasa lahusvara on tema omandis enne abiellumist olnud vara, samuti tema poolt abielu kestel kinke või pärimise teel omandatud vara ning vara, mille see abikaasa on omandanud pärast abielusuhete lõppemist.

Nähtuvalt Lisa 2 esitatud tõendist on korteri erastamisel kasutatud E P RKO-sid (rahvakapitali obligatsioone) summas 7200.- krooni mis oli E P-le antud abielueelsete tööaastate eest, so tegemist on E P lahusvaraga ning A P on E P-le kinkinud osakuid summas 5700.- krooni.

Lisaks eelnevale on E ja A P sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt sai Kevade 2a-1 korteri omanikuks E P. Nimetatud dokumendist nähtub üheselt A P tahe, et korteri omanikuks on vaid E P.

Kokkuvõtvalt, korteriomand kuulub ainult E P-le ning ei ole seega E ja A Pühisvara.

Teeme Teile ettepaneku jõuda kohtuvälisele kokkuleppele, mille kohaselt korter välistatakse A Ppärandvarast ning korteriainuomanikuks jääb E P. Kui Te kokkuleppega ei nõustu, oleme sunnitud esitama hagi korteriomandi
välistamiseks A P pärandvarast, sellisel juhul kaasnevad ka menetluskulud.

Kumb see korter siis on, kas vallasvara või ühisvara?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Ühisvara või vallasvara

22 Juun 2016, 13:45

Juhul kui on olemas abikaasade vahel notariaalselt sõlmitud abieluvaraleping või notariaalselt tõendatav dokument, et antud vara jäeti ühe abikaasa lahusvaraks, siis on tegemist lahusvaraga.


Vastas Krista Paal.

Vasta