Pärimine Soomes

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 15 Sept 2016, 10:06

Pärimine Soomes

15 Sept 2016, 10:19

Me oleme Eesti kodanikud, vaba abielus olnud 15 aastat. Meil on 4 last kahepeale, ühiseid ei ole. Alaline elukoht on Soomes. Samuti oleme maksumaksjad soome vabariigis. Nüüd on ka soetanud kinnisvara seal. Kumma maa seaduste järgi toimub pärimine ja testamendi tegemine? Siis kummas riigis meil tuleb teha testament?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Pärimine Soomes

16 Sept 2016, 16:01

Üldjuhul ei tohiks olla vahet, millises riigis testament tehakse. Oluline on, et testament on kehtivalt koostatud ja pärimisasja avanemisel ka leitav, mistõttu tuleks see võimaluse korral ka registreerida või hoiustada nii nagu näevad ette selle riigi seadused, kus testamenti tehakse. Meeles tuleks siinjuures pidada, et testamendi sisulist kehtivust ja lubatavust hinnatakse selle riigi seaduste järgi, kus on testaatori elukoht testamendi tegemise ajal. Sama riigi seaduste järgi tõlgendatakse ka testamendi sisu. Seega nt, kui koostate testamendi Eestis, siis üldreegel on et selle sisulist kehtivust ja lubatavust hinnatakse ikkagi Soome seaduste järgi, kuna Teie elukoht on Soomes.

Kuna olete Eesti kodanik, on Teil võimalik enda testamendis määrata, et soovite, et testamendi sisulise kehtivuse ja lubatavuse hindamine ja tõlgendamine toimub Eesti seaduste järgi. Omaltpoolt soovitaksin koostada testament selles riigis, millise riigi õigust tuleks ülalnimetatud küsimustes vaadata. Nii on tagatud, et kõik korraldused ka seaduse järgi on võimalikud ning realiseerub testaatori tegelik tahe. Selleks, et otsustada millise riigi õiguse peaksite valima oleks mõistlik enne selgeks teha, mis on kahe riigi seaduste erinevused.

Testamentide liikide ning registreerimise kohta erinevates riikides leiate täiendavat teavet alljärgnevalt lehelt:

http://www.arert.eu/Information-sheets.html?lang=fr

Testamendi tegemise juures tuleks ka arvestada sellega, et üldreegel on, et pärimisasi lahendatakse selles riigis, kus oli pärandaja elukoht surma päeval. Kui pärandaja elukoht surma päeval on Soomes, siis tuleb pärimisasi lahendada Soome õiguse järgi. See tähendab, et kõik küsimused otsustakse Soome seaduste järgi, nt otsustakse Soome seaduste järgi, kes on pärandaja pärijad.

Kui olete Eesti kodanik, siis on Teil õigus enda testamendiga määrata, et Teie vara pärimine tuleb lahendada Eesti seaduste järgi. Sellisel juhul tuleb Eesti seaduste järgi lahendada kõik Teie vara pärimist puudutavad küsimused (nt see, kes on Teie vara pärijad) ka siis, kui pärimisasi tuleb lahendada Soomes.

Ka siin, selleks, et otsustada kas soovite, et Teie vara pärimine lahendatakse Eesti seaduste järgi, või elukoha seaduste järgi, oleks mõistlik enne selgeks teha, mis on kahe riigi seaduste erinevused.

Ühe erisusena võiksin välja tuua, et Soome ja Eesti seaduste järgi on näiteks abikaasal ning alaealistel lastel erinevad õigused nii seaduse kui testamendi järgse pärimise korral.

Eesti seaduste järgi elukaaslasel pärimisõigust ei ole, v.a. Kui on tehtud tema kasuks testament. Seda, kas ja millised on õigused Soome seaduste järgi on elukaaslasel, tuleks teil uurida Soome seaduste järgi.


Teavet erinevate riikide pärimisõiguse ning menetluste kohta leiate Euroopa Liidu nõukogu e-justice veebilehelt:

https://e-justice.europa.eu/content_suc ... ?init=true

Täiendavate küsimuste puhul Eesti õiguse kohta võite pöörduda nõu saamiseks mõne eesti notari poole, kelle kontaktid on leitavad

https://www.notar.ee/19765

Juhul kui Teil on soovi teada saada täiendavalt Soome õiguse kohta, siis soovitan pöörduda Soome õigust tundva spetsialisti poole.Vastas Eve Põtter.

Vasta