korterist väljatõstmine.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 13 Mär 2017, 11:49

korterist väljatõstmine.

13 Mär 2017, 11:55

Tere!
Mul on selline küsimus.
Ema suri eelmine aasta 06.06.17a ära ja tegi testamendi tütrele et tema saab korteri. Nüüd tahab tütar mind sealt välja tõsta, olen seal elanud üle 30 aasta. Kompromissidele minna ei taheta, konkreetselt pean välja kolima.
On mul mingi reaalne variant et ma saan seal elada oma elu lõpuni?
Saadan teile selle tütre kirja mis ta mulle saatis.Avaldus

Lp ...
Käesolevaga annan teada, et ootan Sinu poolt eluruumi, asukohaga Tartumaa, Vara vald, Vara küla, ... (kinnistu nr ...), vabastamist. Palun eluruum üle anda korteriomanikule hiljemalt 05.06.2017.
Eluruumi vabastamise soovi aluseks on Sinu poolt korduvalt välja toodud faktid, et Sa ei usalda mind enam ning ei soovi minu kohta midagi teada ega kuulda ja veel Sinu poolt korduvalt välja toodud faktid, et oled mind oma elust täielikult ära kustutanud ning ei soovi minuga suhtlemist jätkata. Sellisel puhul leian, et ma ei saa võimaldada Sul edasi elada minu korteris.
Antud avaldus on saadetud e-kirjana ning tähitud kirjana.

Korteriomanik ....
Isikukood: ....
E-mail: ...
Telefon: ...Selline avaldus tuli mul meili peale.

Lugupidamisega

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: korterist väljatõstmine.

14 Mär 2017, 22:50

Ilmselt ei ole Teil võimalik oma elu lõpuni kasutada korterit, mille surnud isik pärandas oma tütrele, kes on käesoleval ajal korteri omanik. Antud korterit eluruumina võimaldas Teil kasutada surnud isik. Nüüd, kui korteri omanik on pärija, siis tuleb Teil püüda sõlmida temaga kui omanikuga eluruumi üürileping. Eluruumi üürileping on sellisel juhul seaduslikuks aluseks eluruumi kasutamiseks.
Kuna Teil oli surnud isikuga kokkulepe korteri kasutamiseks, siis tinglikult võib seda lugeda üürilepinguks, sest Te ei ole antud korterit hõivanud omavoliliselt. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 320 sätestab, et üürileping ei lõpe ühe lepingupoole surmaga, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Arvestades, et sisuliselt on tegemist tähtajatu üürilepinguga, mis oli Teil sõlmitud surnud isikuga, siis võib uus omanik kui üürileandja Teie üürilepingu üles öelda.
Avaldus üürilepingu ülesütlemiseks peab vastama võlaõigusseaduse § 325 lg 2 nõuetele. Vastasel juhul on üürilepingu ülesütlemine tühine. Üürileandja ülesütlemisavalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
1) üüritud asi;
2) lepingu lõppemise päev;
3) ülesütlemise alus;
4) eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg.
VÕS § 316 kohaselt võib üürileandja üürilepingu üles öelda, kui:
1) üürnik on viivituses kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega;
2) võlgnetava üüri summa ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluva üüri summa;
3) võlgnetavate kõrvalkulude summa ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluvate kõrvalkulude summa.
Üürilepingu ülesütlemiseks peab üürileandja esitama üürnikele kirjaliku üürilepingu ülesütlemise avalduse koos põhjendustega, miks üürileping üles öeldakse. Kui surnud isiku tütar jääb oma seisukoha juurde ja ei loobu üürilepingu ülesütlemisest Teiega, siis on vältimatu, et Te peate leidma uue eluaseme. Sellisel kujul vormistatud üürilepingu ülesütlemise avaldus ei vasta VÕS § 325 lg 2 sätestatud nõuetel ning on tühine.


Vastas Vambola Olli.

Vasta