1. leht 1-st

Pärimistunnistus

Postitatud: 02 Mai 2019, 16:55
Tere!

Kui on mitu pärijat, kas siis väljastatakse igale pärijale pärimistunnistus?

Re: Pärimistunnistus

Postitatud: 06 Mai 2019, 10:36
Tere

Justiitsministri määruse Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/13347627?leiaKehtiv § 20 kohaselt väljastab notar pärimistunnistusel pärijana nimetatud või muu pärimismenetlust algatama õigustatud isiku taotlusel talle pärimistunnistuse kinnitatud ärakirja.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist