1. leht 1-st

Küsimus koduse testamendi kohta

Postitatud: 07 Apr 2020, 16:53
Tere!

Kui inimene teeb koduse testamendi, kus on kirjas testaatori nimi, tegemise aeg ja allkiri, kuid esinevad mõned kirjavead, siis kas selline testament kehtib? On paar täheviga, üks nendest on pärijaks määratud inimese nime osas (kuid nimi ja sisu on vormilt aru saadav). Kas selline testament kehtib?

Re: Küsimus koduse testamendi kohta

Postitatud: 14 Apr 2020, 12:39
Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Pärimisseadus näeb ette kaht erineva vormi, kuid ühesuguse jõuga koduse testamendi liiki: kas algusest lõpuni omakäeliselt kirjutatud, kuupäevastatud ja allkirjastatud testament (§ 24), või kahe tunnistaja juuresolekul alla kirjutatud testament (§ 23). Kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud kuus kuud ja testaator sel ajal elab.
Testamendi tõlgendamisel lähtutakse testaatori tegelikust tahtest. Nii piisab seadusest tulenevalt isikute ja asjade nimetamisel testamendis seesugusest nimetamisest või kirjeldamisest, mis ei jäta testaatori tahtes kahtlust. Kui testaatori tahtes kahtlust ei ole, ei mõjuta Pärimisseaduse kohaselt testamendi kehtivust eksimus asjade või isikute nimetamises või kirjeldamises.

Parimate soovidega
Tiina Mölder
jurist