1. leht 1-st

Pärimistunnistuse kättesaamine

Postitatud: 30 Apr 2020, 18:38
Tere. Kas ma pean ennem pärimistunnistuse kättesaamist hindama oma päritud vara ja selle vara hinnangu notarile esitama?

Tänan.

Re: Pärimistunnistuse kättesaamine

Postitatud: 07 Mai 2020, 13:40
Tere
Pärimismenetluse läbiviimise käigus teeb notar pärandvara koosseisu välja selgitamiseks päringud nendesse registritesse ja krediidiasutustesse, mille loetelu on kehtestatud ministri määrusega. Kui pärijale on teada või ta arvab, et pärandaja oli võtnud näiteks SMS laene, järelmakse jms, võib ta taotleda, et notar teeb päringu ka nende teenuste pakkujatele. Üldjuhul pärija pärandvara nimekirja esitama ei pea. Küll aga võib mõningatel juhtudel olla kohustuslik pärandvara inventuur, mille viib läbi kohtutäitur. Pärandi inventuur on kohustuslik, kui vähemalt üheks pärijaks on piiratud teovõimega isik (alaealine või isik, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida). Kui piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja ei ole pärija huvides pärandi inventuuri taotlenud, vastutab ta isiklikult pärandaja nende võlgade eest, mille rahuldamiseks pärandist ei jätkunud.
Pärimismenetluses soovitan järgida menetlust läbiviiva notari juhiseid ja soovitusi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist