Võlad

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Võlad

02 Mär 2017, 22:42

Mul selline mure, et mul on tekkinud väga suured võlad ja ei ole piisavalt raha et neid maksta , töötan ja elan soomes aga tööd on nii vähe ja sellepärast on tekkinud võlad millel on ka viivised peal ja on ähvardatud kohtutega mis mulle sugugi ei meeldi.
Niiet tahtsin küsida nõu mida sellises olukorras teha kelle poole pöörduda ja palju sellised asjad üldse maksma lähevad . Äkki oskate teie mulle nõu anda vms . Olen ka mõelnud eraisiku pankroti asja peale aga kardan, et see ei lähe läbi ja see oleks viimane asi mida teha saakskui tõesti teist varianti pole, aga sooviks ikka kuidagi ilma selliste asjadeta hakkama saada..
Loodan , et pole väga segane jutt ja oskate aidata..

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Võlad

02 Mär 2017, 22:43

Üheks võimaluseks on võlausaldajatega kokku leppida maksegraafikud. Vastajal on võimatu teada, mida peate silmas „palju sellised asjad üldse maksma lähevad”. Kui olete püsivalt maksevõimetu, siis tuleks kaaluda eraisiku pankroti. Riigilõiv on 10.- eurot.


Vastas Jana Kitter.

Postitusi: 2
Liitunud: 04 Mär 2017, 12:46

Re: Võlad

04 Mär 2017, 12:48

aga mis ma selleks tegema pean, et seda eraisiku pankrtotti avaldust teha , ma ise hetkle elan soomes
ja kui suure toenäosusega see avaldus vastu voetakse ja mis selle tagajärjed on??

Postitusi: 2
Liitunud: 04 Mär 2017, 12:46

Re: Võlad

06 Mär 2017, 14:43

tere!
ma hetkel elan soomes ja tahaks teada mida ma edasi tegema peaksin et seda eraisiku pankroti asja taodelda ?
ja kui suur toenäosus on et see läheb läbi ja millised riskid mul sellega seoses voivad tullla?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Võlad

06 Mär 2017, 20:39

Võlgniku pankrotiavaldus tuleb esitada elukohajärgsesse kohtusse. Kuna küsija töötab Soomes, siis eeldan, et ta elukoht on siiski Eesti ja sellest tulebki lähtuda.

Aga pankrotiavaldust Eesti kohtusse esitades peab arvestama, et sellele järgnevad Eestis kehtestatud reeglid, ehk et küsijal on õigus kasutada vaid Eestis kehtestatud miinimumpalka, mis 2017.a. on 470 eurot + 1/3 miinimumpalgast iga ülalpeetava kohta.

Võlgniku pankrotiavaldust reguleerib Pankrotiseaduse § 13:

§ 13. Võlgniku pankrotiavaldus ja võlanimekiri

(1) Võlgnik peab pankrotiavalduses põhistama oma maksejõuetuse.

(2) Maksejõuetuse põhistamiseks lisab võlgnik pankrotiavaldusele seletuse maksejõuetuse põhjuse kohta ja võlanimekirja. Võlanimekirjas märgitakse võlgniku võlausaldajate nimed ja nende elu- või asukohad ning nende nõuded, samuti andmed võlgniku vara kohta. Seletusele ja võlanimekirjale kirjutab võlgnik alla.
RT I 2009, <https://www.riigiteataja.ee/akt/13252632 68, 463 - jõust. 01.01.2010

Seega lihtustatult öeldes:

Kohtule tuleb esitada pankrotiavaldus ja lisadena tuleb kaasa panna seltuskiri maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta ja vara-võlgade nimekiri, mis tähendab seda, et kirja tuleb panna oma vara koosseis ja oma võlgade koosseis, ehk siis kes on võlausaldaja, võlausaldaja elu- või asukoht ja võlgnetav summa.

Soovitan küsijal koos pankrotiavaldusega esitada ka kohustustest vabastamise avaldus.

§ 170. Võlgniku avaldus

(1) Võlgniku kohustusest vabastamise avaldus tuleb esitada kohtule hiljemalt võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks või koos käesoleva seaduse § 158 lõikes 3 nimetatud aruandega. Avalduse võib võlgnik esitada ka oma pankrotiavalduses või pärast võlausaldaja pankrotiavalduse esitamist.
RT I 2009, <https://www.riigiteataja.ee/akt/13252632 68, 463 - jõust. 01.01.2010

See on eelkõige mõistlik sellisel juhul, kui võlgnikul vara puudub ja seetõttu kohtu poolt määratav ajutine pankrotihaldur leiab, et pankrotti väljakuulutada ei ole võimlaik, sest puudub vara pankrotimenetluse läbiviimiseks.

Kui inimene esitab koos pankrotiavaldusega ka kohustustest vabastamise avalduse, peab kohus pankroti väljakuulutama ja pärast pankrotimenetluse läbimist algatab kohus kohustustest vabastamise menetluse.

Vara puudumisel kestab pankrotimenetlus ca 6 kuud, kuid see sõltub pankrotihaldurist ja kohtunikust, kui kiiresti pankrotihaldur viib läbi pankrotimenetluse kohustuslikud toimingud ja kui kiiresti kohus halduri taotlused läbivaatab.

Pärast pankrotimenetluse lõppemist algab kohustustest vabastamise menetlus, mis üldjuhul kestab 5 aastat.

Pankrotiavalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot, pankrotimenetluse kulude katmisel annab riik väikseses ulatuses (397 € + vajadusel käibemaks) menetlusabi ja ülejäänud kulud kaetakse võlgniku töötasu sellest osast, mis ületab Vabariigi Valituse kehtestatud alampalka. Pankroti väljakuulutamise järel ja kuni võlausaldajate I üldkoosolekuni ei tohi võlgnik Eestist lahkuda. Ja pärast pankroti väljakuulutamist ei tohi võlgnik ilma kohtu loata olla juriidilise isiku juhtorganites (juhatuses).


Vastas Ly Müürsoo.

Vasta