pärandvara käsutamisest

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 08 Mär 2018, 11:41

pärandvara käsutamisest

08 Mär 2018, 11:54

Probleem on järgmine: vanematel oli tehtud vastastikune testament, millega nende ühisomandis olnud korter pidi minema üleelanud abikaasale. Edasises osas korraldusi polnud ning kolmandaid isikuid ka polnud märgitud. Nüüdseks on ema surnud juba mitu kuud ning isa on pärandi vastu võtnud. Seega peaks ta olema korteri ainuvaldaja. Isa soov on korter edasi pärandada mu õetütre pojale. Selleks lasi ta mul koostada koduse testamendi, mille ka tunnistajate juuresolekul alla kirjutas. Kuna isal on juba suuri raskusi kirjutamisega, on see allkiri seal küll väga hädine...
Soovisin viia selle testamendi notari juurde hoiule, et ta selle ka registrisse kannaks. Notar aga keeldus testamenti vastu võtmast põhjendusega, et isa peaks ikka ise tema jutule minema ja üleüldse kahtleb ta isa teovõimes. Isal nimelt on liikumis-, koordinatsiooni- ja kõnehäired pärast kunagisi insulte. Lisaks väitis notar ka, et kuna oli varasemalt vastastikune testament, siis nüüd enam mingeid muid korraldusi teha ei tohi.
Mida ma saaksin teha, et isa tahe siiski teostuks?

Postitusi: 1523
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: pärandvara käsutamisest

16 Mär 2018, 23:42

Tere,

Kuna vastastikuses testamendis kolmandaid isikuid märgitud ei olnud saab abikaasa üle elanud abielupool teha oma vara suhtes korraldusi. Teie kirjeldatud juhul oli tegemist Pärimisseaduse § 22 mõistes Notari hoiule antud testamendiga. Nimetatud säte näeb ette, et testaator võib teha notariaalse testamendi sel teel, et annab isiklikult oma viimse tahte avalduse kinnises ümbrikus notari hoiule ning kinnitab notarile, et see on tema testament. Notar koostab testamendi hoiule andmise kohta notariaalakti, millele kirjutavad alla testaator ja notar. Seega käitus notar õigesti, kui ei võtnud Teil testamenti vastu, kuna selle peab üle andma testaator isiklikult.
Et isa viimne tahe saaks siiski kirja pandud, on Teil vaid 2 võimalust. Viia isa notari juurde ja vormistada kas notari tõestatud dokument või eelkirjeldatud notari hoiule antud testament. Või koostada kodune testament kas Pärimisseaduse § 23 kohaselt tunnistajate juuresolekul allkirjastatult või § 24 kohaselt omakäeline. Seejuures tuleb silmas pidada, et mõlemad testamendi liigid kehtivad vaid kuus kuud peale allkirjastamist ning neid tuleb seejärel uuendada, et need kehtivust ei kaotaks. Samuti tuleb jälgida, et need sisaldaksid kindlasti koostamise kuupäeva.
Kuna võib arvata et isa tervis ajas paremaks ei lähe ja tal võib tekkida raskusi testamendi koostamisel, allkirjastamisel ja mõistmisel, soovitan siiski kaaluda notariaalset testamenti ning isa viimist selle teostamiseks notaribüroosse.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta