Valla sekretär volikogu komisjoni liige

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 01 Dets 2018, 05:27

Valla sekretär volikogu komisjoni liige

01 Dets 2018, 05:37

Tere!
Kas valla sekretär võib olla volikogu komisjoni liige? Ei ole KOKsi lugedes selgust saanud.
Ette tänades.

Postitusi: 1568
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Valla sekretär volikogu komisjoni liige

05 Dets 2018, 19:25

Tere,

KOKS § 18 on sätestatud, mis tingimustel lõpevad enne tähtaega volikogu liikme volitused, muuhulgas lõoevad need nimetamisega sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks või töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Seega ei saa vallasekretär olla samaaegselt vallavolikogu liige. Volikogu komisjonide moodustamist regullerib KOKS § 47 mille lg 1 kohaselt võib volikogu moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone. Komisjonide esimehed ja aseesimehed tuleb valida volikogu liikmete hulgast. Arvestades § 18 ja § 47 sätestatut ei saa vallasekretär olla volikogu komisjoni esimees. Teised komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildusel. § 47 lg 2 kohaselt sätestatakse volikogu komisjoni moodustamise kord ning tegevuse alused ja kord valla või linna põhimääruses. Seega KOKS antud küsimust otsesõnu ei reguleeri. Küll võib see olla reguleeritud valla põhimääruses.
Silmas tuleb pidada ka korruptsioonivastase seaduse sätteid. Nimetatud seaduse kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:
1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
2) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust. Seega võib vallasekretäri teatud komisjonides osalemine olla korruptsiooniohtlik. Samas eelnimetatud seaduse § 11 lg 3 kohaselt ei kohaldata toimingupiiranguid muuhulgas valla- või linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Nimetatud punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade valla või linna veebilehel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta