Страница 1 из 1

kes on vastustaja

Добавлено: 14 дек 2016, 11:09
Tere
Juhul kui on näiteks kooli direktor ilma töötaja nõusolekuta muutnud töölepingu, (vähendas palga, on muutis töötingimused), tegi töölepingu erakorralise ülesütlemise või rikkunud teisi töötaja õigusi.
Kes on vastustaja töövaidluskomisjonis ja kes on kostja kohtus, kui näiteks töötajaga sõlmitud tööleping ja töölepingu muutmise dokumendid on allkirjastatud järgmiselt: tööandja, direktori nimi, Tallinna kooli nimetus, direktor?
Kes võib olla töövaidluskomisjonis vastustaja esindaja ja kes võib olla kostja esindaja kohtus ning mis seaduse alusel?
Lugupidamisega
Tina

Re: kes on vastustaja

Добавлено: 15 дек 2016, 21:00
Teie küsimusest ei selgu, kas Teil vähendati töötasu, muudeti töötingimusi Teie teadmata, tööleping on erakorraliselt ülesöeldud või rikutud teisi töötaja (milliseid?) õigusi. Samuti ei selgu küsimusest, kas olete pöördunud avaldusega Töövaidluskomisjoni või hagiavaldusega kohtusse. Veelgi kummalisem on küsimus, kes ja millise seaduse kohaselt võib tööandjat nii Töövaidluskomisjonis kui ka kohtus esindada. Ei ole vaja muretseda nii kohus kui ka Töövaidluskomisjon kontrollib kas vastustaja esindajal on esindusõigus või mitte. Lähemalt saate tutvuda kohtus ja Töövaidluskomisjonis esindusega seonduvat tsiviilkohtumenetluse seadustik § 217.


Vastas Jana Kitter.